Digitale getijdenkalender voor het wad

Met deze tool kun je je abonneren op getijdenkalenders voor meetlocaties rond het Nederlandse wad. Zo zie je in je eigen digitale agenda precies wanneer het hoog- of laagwater is op de locaties waar je op bent geabonneerd.

Het gaat om de astronomische getijden zoals deze ook te vinden zijn in de getijdentabellen van Rijkswaterstaat. Actuele verwachtingen, waarin afwijkingen als gevolg van weersinvloeden worden meegenomen, zijn op te vragen via de website van Rijkswaterstaat.

Stap 1: De kalender-URL genereren

Kies de gewenste locatie en selecteer welke gegevens je in je agenda-app wilt zien.

Stap 2: Abonneren

Bij de meeste agenda-apps, online en offline, is het mogelijk om een kalender toe te voegen via URL. Deze optie dient gekozen te worden. Plak de URL op de daarvoor bestemde plaats in de app. Nu wordt automatisch een nieuwe kalenderlaag in de app toegevoegd, die je kunt aan- en uitzetten. Het kan even duren voordat alle gegevens geladen zijn. Soms moet er even ververst worden, maar nu zijn de hoog- en laagwatertijden en -standen als het goed is zichtbaar als kalenderlaag.

Zodra er nieuwe getijdentabellen beschikbaar zijn worden deze automatisch toegevoegd aan de kalender.

Wil je de gegevens voor nog meer locaties in je agenda? Genereer gewoon een nieuwe URL en voeg ook deze toe!

Het kan even duren voordat alle gegevens geladen zijn in je agenda-app, bij de HWLW-kalender worden al gauw 4200 'afspraken' gesynchroniseerd.